ДАНОН СЕРДИКА

Обектът “ДАНОН СЕРДИКА” е разположен на производствената площадка на «Данон – Сердика» АД, гр. София. Сградата на Блок «Б» е изградена в предиода 1964г-1968г.

Блок «Б» е разположен на фуга до блокове «С», «Д» и «CIP» (Станция за почистване на място). Представлява едноетажна сграда със стоманобетонова носеща конструкция. Размерите на сградата в план са 42.00м/48.00м.

Целта на преустройството е:

  • да  се оптимизират “потоците” на хора, суровини и материали
  • да се подобри микроклимата на работната среда
  • да се отдели “Нов процес /помещение депозитни резервоари/” от “Пакетаж”

Leave a comment