СПА Хотел ЧИФЛИК РОЗИТЕ

Обектът е разположен в м. “Горен Хамбарлък”, в землище с. Търничени, общ. Павел баня и предвижда проектирането на две двуетажни жилищни сгради – четиризвезден хотел и СПА център с хотелска част. Наклонът на терена е в посока северозапад-югоизток, като денивелацията предполага разположение на двете сгради в различна надмирска височина.

Leave a comment