Фотоволтаични Паркове

Фирма СОЛИДКО има два завършени фотоволтаични парка на територията на Република България. Единият се намира североизточно от село Опълченец, другият е до село Димитриево.

с. ОПЪЛЧЕНЕЦ

Проектът предвижда 10500бр. панела по 240W с обща мощност 2500kW.

В източната и западната части се предвиждат отстояния от 5м от границата на имота като охранителна мярка. На север се предвижда  отстояние от 4м от границата на имота, а на юг – отстояние от 7м до границата на имота. До границите към съседни имоти е осигурено отстоянието от мин. 3м. На запад и изток имотът граничи с незастроени имоти, на север и юг – с полски пътища. Оградата е мрежа на мет. колове по проект, изцяло разположена в собственото място от север, запад, изток и юг.

с. ДИМИТРИЕВО

Проектът предвижда 10500бр. панела по 240W с обща мощност 2500kW.

До границите на имота е осигурено отстоянието от мин. 3м. Оградата на имота е мрежа на мет. колове по проект, изцяло разположена в собственото място от север, запад, изток и юг

Leave a comment